Comisciun comunala teritore y contrada - aladô dl art. 4 dla L.P. n. 9/2018 - CCTC

Deliberes dl Consëi de Comun nr. 5 di 26.02.2021, nr. 20 di 28.04.2021 y nr. 36 di 30.07.2021 (299 KB) - .PDF

Presidënt

Secreteria

Mëmbri dla comisciun

Mëmbri suplënç

LAD